Najlepszy na świecie framework – Laravel 7?

Najlepszy na świecie framework – Laravel 7?

Framework nazwany jest również platformą programistyczną. Jest to szkielet, który służy do budowy aplikacji. Określa on strukturę aplikacji, jak również i ogólny sposób jej działania. Framework dostarcza również niezbędny zestaw komponentów oraz bibliotek ogólnego przeznaczenia, które służą do wykonywania określonych zadań.W opinii fachowców Laravel jest prawdopodobnie najlepszym frameworkiem na świecie. Powstało 7 wersji programu. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat zalet najnowszego programu Laravel 7.

Czym jest Laravel?

Laravel jest frameworkiem, jaki został wydany na licencji open-source. Służy do tworzenia aplikacji internetowych, które mają zdecydowanie elegancką oraz mocno ekspresywną składnię. Laravel posiada tradycyjne funkcjonalności takie jak: uwierzytelnianie, sesje i routing. Został stworzony na podstawie Model-View-Control. Wykorzystuje się go podczas programowania w języku PHP. Warto wiedzieć, że Laravel jest na pierwszym miejscu pod względem popularności. Dlaczego tak jest? Odpowiedź jest prosta. Jego głównym celem uproszczenie do maksimum pracy programisty, który tworzy aplikacje. Dysponuje również bardzo dużym zestawem narzędzi, jakie są wykorzystywane do budowy dobrych aplikacji. Przeznaczony jest dla początkujących oraz bardziej zaawansowanych programistów. Cechą, którą chwalą sobie programiści, jest przejrzystość programu, a także niezwykle szczegółowe archiwum wszystkich dokumentów.

Zalety frameworka

Laravel ma wiele zalet. Do najważniejszych należą:

  • Nieskomplikowany i właściwie intuicyjny system, który służy do tworzenia, a także zarządzania migracjami. W przypadku Laravela jest to schema tool, przy pomocą mogą powstawać nowe pola i tabele. Łatwo też je można usuwać.
  • Eloquent ORM – to wyjątkowe narzędzie, przy pomocy którego tworzenie modeli nie sprawi trudności żadnemu programiście. Dlaczego? Programista nie musi już definiować pól, które zawiera dana tabela. Funkcjonalność daje też możliwość wykorzystywania metod: belongs to, has_one, has_many. Dzięki temu programista może budować relacje oraz pobierać dane relacyjne, jakie można połączyć ze schema builderem.
  • Fluent Query Builder – wyróżnia się operatywnym phpowym budowaniem zapytań. Jest bardzo zbliżony do query buildera.
  • Autoryzacja to również bardzo ważna cecha Laravela. Ten framework udostępnia gotową klasę. W jej konfiguracji można na przykład zdefiniować tabelę, w jakiej trzymane są dane. Można też określić sposób, w jaki te dane są przechowywane.

Nowy świat, czyli Laravel 7

Laravel 7 został niedawno wydany. Najnowszy framework posiada wiele usprawnień. Między innymi są to: Laravel Airlock lub tak zwany nowy klient HTTP. Nowa wersja oprogramowania będzie miała wsparcie przez kolejne 6 miesięcy. Natomiast fixy security będą dostarczane do marca 2021 roku. A oto opis kilku najważniejszych ulepszeń, jakie daje nowa wersja tego bardzo popularnego frameworku PHP.

  • Laravel Airlock, czyli ficzer. Daje on lekki system uwierzytelniania dla: single page applications SPAs, a także między innymi dla aplikacji mobilnych, prostych oraz tych opartych na tokenie API. Airlock – zwany “śluzą powietrzną” umożliwia użytkownikom Laravel 7 generowanie licznych tokenów API na ich kontach. Dzięki temu można przyznawać albo blokować dostęp do konkretnych akcji.
  • Niestandardowe rzutowanie typów w Eloquent poprzez zdefiniowanie klasy, jaka implementuje interfejs CastsAttributes. Klasy te definiują metody get i set. Metoda get odpowiada za przemianę wartości z bazy danych, jaka jest po stronie aplikacji. Metoda set odpowiada za akcję odwrotną.
  • Nowy klient http. Nowy interfejs jest opakowywany przez klienta HTTP o nazwie Guzzle, który zezwala na szybkie żądania http, co umożliwia sprawną z innymi aplikacjami web.
  • Laravel 7 to szybszy route caching. Laravel 7 posiada metodę dopasowywania skompilowanych ścieżek zcache’owanych za pomocą komendy route: cache. Gdy tworzone są większe aplikacje, funkcja potrafi zwiększyć liczbę żądań na sekundę nawet dwa razy. I nie trzeba wprowadzać zmian w aplikacji.

To są tylko niektóre bardzo ważne ulepszenia. Nowa wersja została wyposażona w wiele innych, bardzo istotnych elementów. Składowe w systemie, które służą do tworzenia szablonów Blade zostały odpowiednio zmienione. Użycie nowej klasy Illuminate\Support\Stringable ułatwia wywoływanie łańcuchowe na ciągach znaków. Poprawiono również model bindowania ścieżek aplikacji. W najnowszej wersji dodano również obsługę wielu usług służących na przykład do wysyłki e-maili w określonej, pojedynczej aplikacji. Użytkownicy Laravela otrzymali wsparcie CORS (Cross-Origin Resource Sharing) po stronie frameworka. Dotyczy ono nowego designu templatki e-maili w Markdown. Podobnie jest z możliwością zdefiniowania ustawienia maxExceptions w zadaniach, które działają w tle aplikacji.

Udostępnij ten post